Varietat Local - el distintiu

Projecte pilot

Innovació en la diferenciació de les varietats locals al mercat local

Aquest any hem iniciat aquest projecte pilot amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat econòmica i la sostenibilitat de crear un distintiu per diferenciar les varietats locals al mercat.

Aquest estudi parteix del treball de final de màster de na Maria Massanet Neubaur, del Màster Universitari en Enginyeria Agronòmica de la Universitat de les Illes Balears, amb el que vàrem col·laborar. El podeu consultar aquí.

Amb aquesta investigació es pretenia conèixer i analitzar diferents casos de marques de qualitat semblants que s’han dut a terme a Balears i a altres territoris, estudiar la necessitat de creació d’un distintiu per part del sector agrari i conèixer les diferents opcions de creació d’aquest. L’estudi conclou que el sector agrari balear veu necessària la creació d’una marca o distintiu de qualitat per a les varietats locals. Aquesta podria ser de tipus col·lectiu o de garantia, i hauria de protegir la totalitat dels productes agroalimentaris, des del material vegetal fins als productes de segona transformació. A més, un dels requisits per ser usuari de la marca hauria de ser la producció de la varietat local seguint uns criteris mínims del cultiu tradicional d’aquesta.

Actualment, el projecte pilot l’estam duent a terme en col·laboració amb els següents integrants:

  • Planters i Ornamentals Nicolau: empresa familiar on treballen els quatre germans Nicolau Català. S’ubica a Son Duran (Sant Joan) i consta d’uns 12.000 m² d’hivernacles i 7.000 m² de producció exterior. Produeixen planter de varietats locals.
  • Agromart Balear: empresa jove d’agricultura que posa en pràctica la producció integrada. Es conren unes 200 quarterades entre Porreres i Felanitx i compten amb 22 botigues repartides per tota Mallorca.
  • Pagesos Ecològics de Mallorca S. Coop.: cooperativa que dona suport a la comercialització de productes ecològics locals, de petits productors i elaboradors de l’illa. Té més de 30 socis i proveeixen les escoletes municipals de Palma i el Supermercat Cooperatiu.

A més, la nostra entitat també forma part de l’estudi, a partir del projecte de multiplicació de llavors.

IMG_20220516_172906

Una part del projecte inclou el seguiment d’una sèrie de varietats locals seleccionades, tant a camp com al mercat. El primer estiu es va fer el seguiment de la tomàtiga de ramellet i la carabassa llarga, i ara a l’hivern estam fent el seguiment de la col borratxona i el julivert mallorquí. Aquest seguiment de la traçabilitat es fa a partir de la llavor i fins al fruit, per tal de poder analitzar la complexitat de la cadena. Es realitza tant en cultius que són per a producció de llavor, per a planter i per a fruit o producte fresc.

Carabassa llarga Joan Garcies, Montuiri 01-08-22
Tomàtiga ramellet de ferro Agromart (2022-09-15)
WhatsApp Image 2022-09-06 at 14.32.08
Planter col borratxona planters i ornamentals Nicolau 2022-09-14
Palma     jornades varietats locals porreres 23-24 abril 2022   foto Miquel A Cañellas Canellas

Una altra part del projecte és conèixer altres experiències de distintius de varietats locals per tal d’analitzar la seva trajectòria i veure si són aplicables en el nostre cas. El mes d’abril es va convidar a la Fundació ProSpecieRara perquè ens explicassin el seu distintiu i la seva experiència. Aquí podeu veure la gravació de la xerrada.

A més, també estam fent feina juntament amb Tandem Social, cooperativa de consultoria estratègica que ens ajuda a planificar i dissenyar l’estratègia a seguir per crear el distintiu.

#feimfeinaPDR #feimfeinaambtu #feimfeinaperatu