Sa Porgadora

Projecte pilot

Innovació pel desenvolupament de nous processos de gestió i noves pràctiques de neteja de gra de varietats locals i ecològic

Projecte pilot, de innovació del servei de gestió i neteja de gra existent i creació d’un nou espai per a les varietats locals i ecològiques, per tal de millorar la qualitat d’aquest gra. Amb la col·laboració de la cooperativa Camp Mallorquí, l’any 2019 s’ha habilitat i millorat aquest espai de neteja del gra a les instal·lacions que la cooperativa té a Sineu, que preveu un volum d’unes 700 tones de porgat de gra, entre cereal, tant per farina com per sembra, i llegum per animals, consum humà i de sembra