Recerca

Recerca

• Projecte Leader “Multiplicació, selecció i registre de varietats locals”: durant l’any 2014 es va dur a terme la prospecció de varietats locals de cucurbitàcies, més concretament de melons, síndries i carabasses.

• Projecte Leader “Multiplicació i prospecció de cereals de varietats locals”: durant el 2015 es va executar aquest projecte, enfocat en la multiplicació i prospecció de cereals de varietats locals i els seus coneixements associats. Cereals de Mallorca

“Projecte de recuperació, multiplicació i conservació de varietats locals d’enciams de les Illes Balears”: gràcies a la col·laboració amb la Fundación para la conservación de Mallorca, al 2017 i 2018 es va poder dur a terme aquest projecte, a partir del qual s’han recuperat i introduït dins del catàleg de l’AVL algunes varietats locals d’enciam que s’havien perdut.

• Projecte d’investigació “Estudi de la qualitat de les farines de varietats autòctones de cereals per a l’elaboració de productes transformats: panificació i altres usos”: l’any 2017 i 2018 es va dur a terme aquest projecte, finançat pel FOGAIBA, per conèixer l’estat actual i la capacitat de transformació de les varietats locals de blat barba, blat mort i blat xeixa.

• Projecte d’investigació “Estudi de la producció i la qualitat del material vegetal de varietats locals de Mallorca. Anàlisi del mercat actual i propostes de futur”: l’any 2018 i 2019 vàrem col·laborar amb Planters i Ornamentals Nicolau, planteristes de varietats locals de Mallorca, per a dur a terme aquest projecte finançat pel FOGAIBA.

• Projecte d’investigació “Caracterització de la ceba blanca mallorquina i del pebre ros”: durant l’any 2019 i inicis de 2020 hem estat col·laborant amb aquest projecte que han dut a terme a la Cooperativa Agrícola de Sant Joan, finançat pel FOGAIBA, per poder caracteritzar dues varietats locals conegudes pel seu gran ús culinari mallorquí. Podeu trobar les seves fitxes al web del Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de les Illes Balears.

• Projecte d’investigació “Estudi per a la creació d’una marca de qualitat per a les varietats locals de les Illes Balears”: durant l’any 2019 i 2020 hem estat col·laborant amb aquest Treball Final de Màster, finançat pel FOGAIBA, per iniciar el procés de creació d’un distintiu de qualitat per a les varietats locals de les Illes Balears.

• Projecte d’investigació “Caracterització de les varietats locals d’alzina dolça (Quercus ilex L.) de Mallorca“: durant l’any 2020 i  2021, i a través d’una prospecció començada l’any 2019, vàrem dur a terme aquest projecte, finançat pel FOGAIBA, per poder caracteritzar diferents varietats locals d’alzina dolça que es troben repartides per tot Mallorca.

• Aliments tradicionals. Des de fa uns anys realitzam alguns estudis relacionats amb els aliments tradicionals de les Illes Balears, que posteriorment són publicats al catàleg de l’IQUA. Hem realitzat els diferents estudis sobre la tomàtiga de ramellet, l’albercoc de Porreres i l’arròs bombeta.

• A partir del projecte “Foment de la prospecció, multiplicació, conservació, ús i intercanvi dels recursos fitogenètics de Mallorca i la seva inscripció en el catàleg de varietats locals de les Illes Balears”, finançat pel PDR i realitzat entre els anys 2019 i 2021, estam duent les memòries tècniques de diferents varietats locals, per poder-les registrar i incloure al Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de les Illes Balears.

• Durant els anys 2020 i 2021 hem col·laborat amb el projecte “Sostenibilitat al plat: Les varietats locals i la gastronomia tradicional per a una alimentació sostenible”, de l’organització CERAI. S’han dut a terme tres vídeos divulgatius sobre els blats antics de Mallorca, l’albercoc de Porreres i l’arròs bombeta de sa Pobla. 

• Projecte d’investigació “Recuperació, selecció i caracterització de la patata Tramuntana”: durant l’any 2022 estam col·laborant amb aquest projecte que duen a terme des de l’Ajuntament de Bunyola, finançat pel FOGAIBA, per poder recuperar aquesta patata mallorquina i poder-la incloure al Catàleg de Varietats Locals d’Interès Agrari de les Illes Balears.