A través del projecte “Foment de la prospecció, multiplicació, conservació, ús i intercanvi dels recursos fitogenètics de Mallorca i la seva inscripció en el catàleg de varietats locals de les Illes Balears” estam duent a terme l’assessorament i reproducció a camp de varietats locals de llegum i hortalissa, a més de la caracterizació d’algunes d’aquestes.

#feimfeinaPDR #feimfeinaambtu #feimfeinaperatu