El projecte “Recuperació, selecció i caracterització de la patata Tramuntana” es tracta d’una Beca d’Investigació Aplicada realitzada amb col·laboració amb l’Ajuntament de Bunyola. A través d’aquest s’ha realitzat la recuperació d’aquesta patata i la seva memòria tècnica per tal d’incloure-les al Catàleg de les varietats locals d’interès agrari de les Illes Balears. Pots consultar el projecte acabat aquí.

 

16 de gener de 2023