Projecte pilot

“Innovació pel desenvolupament de nous processos de gestió i noves pràctiques de neteja de gra de varietats locals i ecològic” és un projecte que pretén millorar el servei de gestió i dinamització del procés i tecnologia de neteja de gra de varietats locals i/o ecològic per a pagesos, moliners i forners.