Skip to content

Projecte Leader “Multiplicació, selecció i registre de varietats locals”

El juliol del 2013 l’Associació de Varietats Locals va començar un projecte Leader sota el nom de: “Multiplicació, selecció i registre de varietats locals”. Dins d’aquest, i amb l’objectiu de garantir la conservació de les varietats locals a Mallorca, s’ha fet una prospecció de melons, síndries i carbasses.

Prospecció de melons, síndries i carbasses

29-1Durant l’estiu del 2014 s’ha estat fent una prospecció de melons, síndries i carbasses per tal de conèixer algunes de les varietats locals d’aquestes espècies que hi ha per l’illa, així com els coneixements que hi van relacionats.

El primer que s’ha fet és cercar informants que mitjançant unes entrevistes ens poguessin donar la informació de les varietats que coneixien. S’han fet unes 11 entrevistes, quasi sempre directament a camp, i en la majoria dels casos s’han repetit les visites per poder ampliar la informació, o veure els fruits en estat ple de maduració.

En general les visites han estat molt profitoses, i de la majoria n’hem pogut obtenir mostres dels fruits prospectats. Aquestes ens han servit per poder-les treballar una mica més, fent fotografies de la secció, fent alguns tastos, i extraient-ne les llavors. Part d’aquestes llavors s’ha guardat a la càmera de conservació de què disposa l’associació, i una altra part s’ha cedit a l’IRFAP per a la seva conservació.

La informació recollida a les entrevistes s’ha transcrit esquemàticament, i la informació referent a cada varietat s’ha anat introduint en una base de dades. De cada varietat nombrada s’ha fet una fitxa, amb les dades de l’informant, les informacions agronòmiques i etno-botàniques, i algunes fotos sempre que ha estat possible.

Cal comentar que en aquestes fitxes hi trobem les dades tal i com s’han recollit, en alguns casos amb molta informació, en d’altres no estan complertes, i en molts altres hi poden haver algunes contradiccions, degudes a la complexitat intrínseca de qualsevol prospecció d’aquest tipus.

La complexitat en la prospecció

La informació perduda

La informació de moltes d’aquestes varietats normalment no es troba escrita. Ha anat passant de generació en generació mitjançant la transmissió oral que s’havia mantingut fins fa pocs anys. Actualment aquests coneixements ja no s’estan transmeten, i per tant pot passar que es quedin pel camí, o que arribin amb una certa confusió.

37-1El fet de que no hi hagi prou informació,de que alguna sigui contradictòria, o de que els records sorgeixin confusos ens poden haver dificultat la claredat dels resultats i per això sempre convé deixar la porta oberta per a noves prospeccions i informacions que puguin arribar.

La diversitat de noms

Amb el temps la dispersió de les plantes ha anat generant moltes sinonímies varietals. Els noms van lligats habitualment a un context social i cultural determinat, i les varietats que s’adaptaven a llocs diferents sovint eren rebatejades localment. Cal esmentar també les deformacions que pot comportar la tradició oral, que sovint, en passar el nom d’una generació a una altra, pot arribar a canviar-lo totalment. Tot això comporta que es trobi sota un mateix nom, material vegetal ben diferent i que noms ben diferents estiguin identificant una varietat semblant.

Les diferències fenotípiques que presenten les varietats

65-3

A part de la complexitat que ens trobem amb els noms de les varietats, és important remarcar que hi altres dificultats en la diferenciació de varietats però que no depenen de l’informador. El maneig del cultiu, el tipus de sòl, o la climatologia de l’any, poden fer que els fruits siguin un poc diferents de mida o forma, en llocs diferents en anys diferents.

Per tot això, en general és difícil donar per acabada una prospecció. Ens agradaria aclarir que les dades que es recullen aquí no estan tancades, sinó que esperem que es puguin anar estudiant, contrastant, caracteritzant i completant, per anar resolent i aclarint alguns dubtes sobre aquestes varietats.

Resultats de la prospecció

De les diferents visites en podem treure alguns resultats i impressions:

Hem recollit informació d’unes 27 varietat de melons, unes 13 de carbasses, i unes 9 de síndria. Aquests valors són el resultat de les informacions que ens han arribat, podent ser que algunes d’aquestes varietats siguin la mateixa amb noms diferents. La majoria encara es cultiven, tot i que algunes d’una manera molt minoritària. D’altres corresponen a varietats que ja s’han perdut i només en queda el record.

S’han trobat moltes varietats de melons, i això pot ser perquè tot i ser una planta al·lògama, s’han sembrat quasi sempre juntes. Això ha fet que hi hagi moltes hibridacions, i per tant, molta mescla d’informació genètica que dóna lloc a noves varietats.

Llista i detall de les varietats prospectades

Síndries

De pinyol blanc

De pinyol blanc

De pinyol blanc clara

De pinyol blanc clara

Llarga

Llarga

Llarga blanca

Llarga blanca

De pinyol vermell

De pinyol vermell

Llarga fosca retxada

Llarga fosca retxada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carabasses

De fer encarbassat

De fer encarbassat

Llarga de cuinar

Llarga de cuinar

Botella

Botella

Llarga

Llarga

De cabell d'àngel rodona

De cabell d’àngel rodona

Petita

Petita

De menjar grossa

De menjar grossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melons

Claudio

Claudio

Eriçò

Eriçò

Groc llis

Groc llis

Groc d'Ariany

Groc d’Ariany

Francès

Francès

Murcià

Murcià

Blanc de Muro

Blanc de Muro

Calapoter

Calapoter

Groc

Groc

Groc intens

Groc intens

De la mel

De la mel

Tendral

Tendral

Fei de Son Ajaume

Fei de Son Ajaume

Fei francès

Fei francès

Pell de melicotó

Pell de melicotó

Groc retxat

Groc retxat

Fei mallorquí

Fei mallorquí