Skip to content

La tomàtiga de ramellet en perill. Segona part.

Antecedents.

L’abandonament de l’ús i coneixement del camp, juntament amb la utilització de noves llavors provoca la desaparició de la tradició pagesa i les seves varietats. No obstant, actualment, hi ha pagesos que aposten pels gustos autèntics, per la biodiversitat i per la sobirania alimentària cosa que ha provocat una contratendència per recuperar i fomentar les varietats locals. Aquests, però es veuen afectats per males pràctiques com l’apoderament de cultius tradicionals per obtenir noves llavors sense cap contrapartida a canvi i l’apoderament de noms tradicionals per denominar les noves varietats híbrides.

L’any 2009 la Conselleria d’Agricultura i Pesca va dur a terme unes jornades per crear una Indicació Geogràfica Protegida per la tomàtiga de ramellet, on es contemplava que l’híbrid es vengués baix el mateix paraigües que el cultivar tradicional. Per evitar aquest apoderament indegut del nom de tomàtiga de ramellet, l’Associació dugué a terme una iniciativa perquè el govern registràs la tomàtiga i protegís aquest cultiu i els pagesos que el cultiven. Es va declarar com a registrada el 28 de maig de 2012.

Problemàtica actual.

Les males pràctiques no han deixat de dur-se a terme, la tomàtiga híbrida es segueix venent com a ramellet. No obstant hi ha hagut l’empresa Agroilla que ha dut a terme una nova campanya on vol distingir el cultiu tradicional de tomàtiga de ramellet de cultiu hibrid que l’anomena tomàtiga d’enfilar. L’Associació de Varietats Locals no està d’acord amb les declaracions d’Agroilla en tant a l’Assessorament que ha rebut per part nostra ja que aquest no s’ha donat (sols es va fer una visita per veure el cultiu tradicional) i, sobretot, en la nomenclatura “d’enfilar” que es dóna a l’híbrid porta a confusió, ja que una de les pràctiques que es duu a terme per la conservació del cultiu tradicional és l’enfilada de tomàtigues de ramellet.

Per tot això l’Associació demana responsabilitat a l’empresa i que repensi la seva proposta. També convida a l’administració portar a terme accions per evitar la confusió del cultiu tradicional i l’híbrid.

Porreres, 29 de juliol de 2015.

Articles relacionats