Skip to content

“Seed Freedom: Llavors lliures”

Roda de Premsa, presentació de la campanya:

“Seed Freedom: Llavors lliures”

Dia 8 d’octubre a les 11h als Jardins de la Misericòrdia de Palma

 

A les entitats, pagesos/es i a tots els que lluiten i conserven les llavors,

Vadana Shiva, reconeguda activista per a la defensa de les llavors en contra de l’avanç dels transgènics i la biopiratería, alerta que la tendència actual demostra que hi ha un control total sobre l’abastiment mundial de llavors i que estan a punt de destruir-se els fonaments de l’agricultura. La pèrdua de les llavors amenaça a la sobirania alimentària. Estam presenciant una situació d’emergència de les llavors a nivell global. És per aquest motiu que des de la seva organització, Navdanya, llancen la campanya mundial de Seed Freedom. Del 2 al 16 d’octubre es celebrarà mundialment la quinzena per a la protecció de les llavors, coincidint l’inici amb l’aniversari del naixement de’n Gandhi i el final amb el Dia Mundial de l’Alimentació.


Estam en un moment en què les grans corporacions estan patentant el codi genètic de les varietats tradicionals, i és així com ara fan pagar als pagesos per unes llavors que fins ara s’havien reproduït lliurement de generació en generació, conservant-les i millorant-les. L’avanç de les patents és tan gran, que si no actuam ara, en pocs anys ens trobarem que no podrem cultivar lliurement i per tant el control de l’aliment mundial dependrà d’unes poques corporacions.

Les llavors ha passat de ser un bé comú a una matèria primera de les empreses de privades.

Alguns exemples de les amenaces que afecten la llibertat de les llavors són:

· Les grans corporacions pressionen als governs per crear noves lleis de registre obligatori de varietats (permeten patentar les llavors autòctones), que deixa fora l’agricultura tradicional i els petits pagesos/es i augmenta l’ús d’Organismes Modificats Genèticament (OMG) per expandir els seus mercats.

·El control sobre les llavors s’ha concentrat ràpidament en un nombre reduït de grans companyies (corporacions com Monsanto, Dupont, Syngenta i Bayer controlaven el 49% de les patents sobre varietats al 2007).

· Hi ha hagut una ràpida erosió de la diversitat de les llavors en els últims 20 anys. A Mèxic, bressol del blat de moro, s’han perdut ja el 80% de les seves varietats.

· En els darrers 30 anys el món ha perdut el 70% de la biodiversitat alimentària.

· Els cultius d’OMG causen contaminació genètica que altera als demés cultius. A més, als pagesos que se’ls han contaminat els cultius amb transgènics, les corporacions els demanden per apropiació de material genètic. Un escàndol.

· Espanya s’està convertint amb la porta d’entrada dels transgènics a Europa, amb unes 100.000 hectàrees dedicades al cultiu de blat de moro MON810 de Monsanto (gairebé tot a Catalunya).

· Les Illes Balears tenen l’índex d’agrobiodiversitat més alt d’Europa, és un tresor a preservar. A més a Mallorca l’any 2010 es varen cultivar 60 Ha de transgènics i a més no s’ha convocat encara el comitè de bioseguretat, obligatori sempre que es cultivin transgènics.

· Fa pocs dies s’ha publicat un estudi científic que demostra que el blat de moro transgènic te una alta toxicitat.

Necessitam unir forces per reclamar i protegir la diversitat i la llibertat de les llavors. Facem que la veu del 99% de la població s’escolti per sobre de la de Monsanto i els altres quatre gegants biotecnològics de l’agroindústria de llavors, que van pel camí de controlar el subministrament de l’alimentació al món, robant les nostres llavors i les nostres llibertats.

Com a entitat/pagès/ciutadà, pots actuar:

  • Participar a la Roda de Premsa se presentació que es durà a terme el proper: 8 d’octubre de 2012 a les 11h als Jardins de la Misericòrdia de Palma.
  • Organitzant un acte amb la vostra entitat/col·lectiu.
  • Consultar el “Informe global de emergencia de las semillas”, elaborat per Red de Semillas, sobre la situació d’emergència de les llavors a l’estat espanyol.
  • Participant en la creació d’un banc viu de llavors per protegir la nostra biodiversitat cultivada.

Gràcies per la vostra participació! Feis-ne difusió a qui li pugui interessar.

Solidàriament,

Articles relacionats