Skip to content

Tallers per a les escoles

Propostes de tallers per a les escoles

A dia d’avui, alguns centres escolars tenen dificultats a l’hora de posar en marxa l’hort escolar, així com de desenvolupar recursos didàctics que relacionin les matèries educatives amb aquest ambient.

L’objectiu d’aquesta proposta es donar eines als centres escolars, i d’aquesta manera ells mateixos poder ser autònoms i seguir treballant els conceptes de l’agrobiodiversitat i les varietats locals.

A continuació s’ofereixen una sèrie de tallers per tal de conèixer d’on vénen les llavors, com plantar-les, conèixer i estudiar el cicle de cultiu fins a poder-les consumir i extreure’n la llavor, per crear un petit banc de llavors escolar i així tenir llavors pels següents cursos, entre d’altres.

Es proposa la inclusió de les següents activitats sobre l’agrobiodiversitat i les varietats locals als centres escolars del municipi de Palma que tenguin hort o que tenguin interès en treballar la temàtica de la biodiversitat cultivada.

1. Apadrina una varietat local. Extreim i sembram llavors.

Cada centre que disposi d’hort apadrina una varietat local que sembra, selecciona els fruits i extreu la llavor per tal de guardar-la al seu banc de llavors.

2. Taller d’elaboració de planter.

A partir de la llavor que facilita l’Associació de Varietats Locals, es fa un taller de planter de diverses hortícoles, en funció de la temporada, per poder configurar un hort posteriorment.

3. Taller d’extracció de llavors.

L’Associació aporta diferents fruits de varietats locals dels quals s’extreu la llavor que quedarà a l’escola per tal que la puguin sembrar quan sigui el moment adequat.

4. Crea el teu banc de llavors escolar.

El centre escolar crea un espai on guardar les pròpies llavors. Es donen les pautes per tal que els alumnes coneguin que és un banc de llavors i aprenguin a fer el seu propi banc de llavors escolar.

5. Prospecció́ de varietats locals.

Activitat on els alumnes entrevisten a persones majors, ja siguin padrins o no, sobre algunes varietats que coneguin, ja sigui per haver-les sembrat o consumit. Es tracta, a més de conèixer les diferents varietats locals, d’aprendre els coneixements que hi ha associats a aquestes. L’entrevista l’expliquen a l’aula a la resta de companys i tal vegada es pot editar un llibret sobre els coneixements dels padrins.

6. Tast de varietats locals.

Es tracta de fer un petit tast d’algunes varietats locals comparant-les amb alguna varietat comercial. En funció de la temporada es realitza el tast d’uns o altres fruits.

Enllaç PalmaEduca.Tast de varietats locals

7. Vídeo “El pla de Mallorca: la velocitat d’un canvi”

A partir de la projecció del documental “El Pla de Mallorca: la velocitat d’un canvi”, es duu a terme un espai de col·loqui per reflexionar entre alumnes i professors sobre el món de les llavors a Mallorca.

8. Introdueix varietats locals al teu hort escolar.

Tens un hort escolar i no saps què i quan sembrar-ho. L’Associació de Varietats Locals ofereix un taller de planter i sembra de llavors al teu hort per tal de crear un hort escolar agrobiodivers. I a final de curs podreu treure’n les llavors i guardar-les al banc de llavors escolar. Així el següent curs ja tendreu les llavors a l’escola.

Enllaç PalmaEduca.Introdueix varietats locals al teu hort escolar

Articles relacionats