Skip to content

Subvenció de l’Estalvi Ètic

Colonya Caixa Pollença ens ha concedit una subvenció de 900,00 € de la Convocatòria subvencions de l’Estalvi Ètic 2018, per el projecte: Millora de la imatge i comunicació del projecte de multiplicació de llavor de varietats locals.

Amb aquesta ajuda hem pogut adquirir una impressora OKI C542DN per tal de poder imprimir els sobres en major qualitat i tenir una millor imatge de presentació. Així com s’ha realitzat una petita millora de la web per tal de donar major visibilitat al projecte de multiplicació.

Tot i així fa falta crear una imatge corporativa del projecte de multiplicació, així com tenir un major pressupost per a poder millorar la web.

Articles relacionats