Skip to content

Recuperació, multiplicació i conservació de varietats locals de la família de les compostes: enciams

Amb el finançament de Mallorca Preservation Fund estam desenvolupant el projecte: Recuperació, multiplicació i conservació de varietats locals de la família de les compostes, prioritzant l’enciam.

Introducció

L’Associació de Varietats Locals de les Illes Balears és una entitat sense ànim de lucre que treballa per al foment de la conservació i producció de varietats locals, i forma part de la Red de Semillas, que aglutina entitats amb objectius comuns a nivell estatal.

A dia d’avui en l’Associació de Varietats Locals de les Illes Balears tenim dues varietats d’enciam: una d’estiu, la Lletuga d’orella d’ase, i una d’hivern, la Lletuga d’hivern. Gràcies al treball de prospecció, cultiu i conservació de varietats locals que realitza el Banc de Germoplasma d’Hortícoles del Centre d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària d’Aragó (BGHZ – CITA), d’ara endavant Banc de Llavors de Saragossa, es van poder recuperar llavors de varietats locals d’enciam de Mallorca i d’Eivissa que s’havien perdut a causa de la introducció de noves varietats foranes i a la pèrdua del seu cultiu per part de pagesos i viveristes.

A continuació apareixen les varietats locals d’enciam proporcionades pel Banc de Llavors de Saragossa:

 • Lletuga murtera blanca de Santa Gertrudis (Eivissa) BGHZ0254

 • Lletuga enciam d’hivern d’Inca (Mallorca) BGHZ3019

 • Lletuga enciam revull de Porreres (Mallorca) DO3065

 • Lletuga blanca de Villafranca de Bonany (Mallorca) DO3068
 • Lletuga enciam negra de Sant Llorenç de Balàfia, Can Reco (Eivissa) BGHZ5270

  Objectius

  • Recuperar les varietats locals d’enciams que s’han perdut.

  • Caracteritzar, seleccionar i multiplicar les varietats locals d’enciams recuperades.

  • Netejar, assecar i conservar les llavors de les varietats locals d’enciam.

  • Difondre les varietats recuperades i els coneixements associats.

  Metodologia

Foto1. Planters d’enciam

A partir de les 5 mostres de llavors proporcionades pel Banc de Llavors de Saragossa es va procedir a la sembra (setembre de 2017) de 100 llavors de cada varietat en el Viver Bio Estel de Llevant de Manacor. A les 4 setmanes es van trasplantar els planters als dos camps experimentals habilitats.

Foto 2. Trasplant al camp experimental

Foto 3. Entutorat i embossat d’enciam

En els dos espais es van establir els mateixos criteris d’assentament, marc de plantació, freqüència i cabal de reg, fertilització, tractaments fitosanitaris, entutorat, etc. Durant el cultiu es van anotar i van fotografiar les diferents fases i característiques de les varietats i es van establir els criteris de selecció de planta i de recollida de llavor. Posteriorment en el viver es va realitzar l’extracció, neteja, cribratge i assecat de les llavors i es van emmagatzemar a la cambra frigorífica per a la seva conservació.

Foto 4. Extracció i neteja de llavors

Resultats

A continuació s’exposen els resultats de caracterització obtinguts per a cadascuna de les varietats d’enciams estudiades: Veure resultats

Articles relacionats