Skip to content

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 2017

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 2017

Benvolgudes i Benvolguts,

Vos convidam a assistir a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació de Varietats Locals de les Illes Balears, que serà el dijous, dia 23 de febrer, a les 19’00h. en primera convocatòria, 19’30h. en segona convocatòria, a la Biblioteca de Porreres Edifici Escorxador, s/n, que es troba al costat del Parc de n’Hereveta.

Ordre del dia de l’Assemblea Ordinària:

1. Lectura i aprovació o objeccions, en el seu cas, de l’acta de la reunió anterior.

2. Resum de les activitats fetes durant l’any 2016.

3. Lectura, discussió i aprovació, en el seu cas, de la memòria, balanç i compte de resultats de l’exercici 2016.

4. Proposta de pressupost de l’any 2017, sometent-lo a discussió, aprovació o objeccions en el seu cas.

5. Intervenció d’un representant de la junta directiva.

6. Precs i preguntes.

Porreres, 23 de gener de 2017.

Antoni Calafell

Articles relacionats