Skip to content

JORNADA INAGEA

JORNADA INAGEA

13 JULIOL 2016 (PARC BIT)

JORNADA INAGEA

L’Associació de Varietats Locals va participar el passat dia 13 de juliol, a la jornada “L’INAGEA i la investigació agroalimentària i ambiental a les Illes Balears” que tenia com a propòsit presentar l’Institut d’Investigacions Agroambientals i d’Economia de l’Aigua – INAGEA. Aquest, és un institut de recerca mixt entre la Comunitat Autònoma de les Illes Balears – CAIB- amb la participació de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia i la Direcció General d’Innovació i Recerca, la Universitat de les Illes Balears – UIB- i l’Institut Nacional d’Investigació i Tecnologia Agrària i Alimentària – INIA -. Els objectius principals són potenciar la creació de coneixements científics i tecnològics i de transferir-los al sector agroalimentari i ambiental de les Illes Balears. Dins el seu Pla Estratègic remarquen l’interès d’impulsar la cooperació entre entitats locals per fomentar programes específics de R+D+I, i entre empreses tant públiques com privades del sector er fomentar activitats de recerca, formació, transferència i divulgació. Ahir van intervenir experts en la matèria i tots ells van coincidir en que per poder millorar en investigació, el més important és comptar amb investigadors.

Articles relacionats